Skip to content

Ukitaka Kufanikiwa Katika Maisha Angalia Watu Wanataka Nini Halafu Wape

19/04/2017

Wape

Ukitaka kufanikiwa katika maisha angalia watu wanataka nini halafu wape. Kama wanataka burudani wape. Kama wanataka elimu wape. Kama wanataka bidhaa wape. Kama wanataka huduma wape. Wape kwa msaada wa wataalamu.

2 Comments
  1. Ukiwapa watu kile wanachokitaka wataendelea kukihitaji.

  2. Kadiri watakavyopata ndivyo watakavyohitaji.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: