Skip to content

Mungu Hatatusaidia Kwa Jambo Lolote Lile Analoona Halina Manufaa Kwa Wokovu Wetu

10/07/2017

Mungu Anatupenda

233. Mungu hatatusaidia kwa jambo lolote lile analoona halina manufaa kwa wokovu wetu. Atafanya kila linalowezekana ili tuishi kama anavyoishi yeye, na kama itamlazimu kutupa taabu za kila aina maishani, atafanya hivyo kwa sababu anatupenda.
 
Mungu yuko na sisi bado katika kiganja cha mkono wake, bado sisi ni hazina yake maalumu, bado sisi ni segula, lakini hilo halimzuii kutuadabisha tunapokwenda kinyume na mapenzi yake. Mungu anajua jinsi ya kuzalisha watoto bora, na wakati mwingine adhabu kali zaidi huzalisha matokeo ambayo ni bora zaidi. Kama anaona yule aliyepewa adhabu atashirikiana naye na atajifunza jambo kutokana na adhabu hiyo, yuko tayari kuishi naye.
Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: