Skip to content
Tags

Mungu ni Mkuu

17/07/2017

Mungu ni Mkuu.jpg

234. Mungu ni mkuu na ana haki ya kufanya lolote analotaka kufanya. Huu utakuwa ni udhalimu isipokuwa kwa ukweli mmoja tu kwamba kila jambo analofanya Mungu hata liwe baya au zuri au kubwa au dogo kiasi gani, limehamasishwa na upendo mkuu na wa ajabu sana ndani yake. Hata majaribu yetu ni matendo makuu ya upendo, kama ilivyokuwa kwa Ayubu au kama inavyooneshwa katika Waebrania 12:5-11. Kwa sababu ya upendo alionao kwetu Mungu ataruhusu majaribu yatupate, kwa sababu bila majaribu hayo hatutakamilika kama anavyotaka tukamilike.

Tulipokuwa watoto tuliadabishwa na wazazi wetu; mara ngapi tumewashukuru wazazi wetu kwa upendo waliotuonyesha? Kama wazazi, tumewaadabisha watoto wetu; mara ngapi wametushukuru kwa adhabu tulizowapa? Inawezekana kabisa kuwa hawajawahi kutushukuru, lakini adhabu tunazowapa zinalenga waishi katika maadili tunayotaka waishi; na inawezekana kabisa kuwa hatujawahi kuwashukuru wazazi wetu, lakini adhabu walizotupa zililenga tuishi katika maadili waliyotaka tuishi.

Tunawaadhibu watoto wetu kutokana na upendo au chuki? Bila shaka tunawaadhibu kutokana na upendo. Hivyo kwa nini wasitushukuru kwa adhabu tunazowapa? Kwa sababu kwa sasa hawawezi kuona au kuamini ni kiasi gani tunawapenda, lakini baadaye wataona na wataamini.

Kwa watoto au vijana ambao bado hawajakomaa ni sifa bainifu kwao kutokuona picha kubwa ya mambo ya mbeleni, isipokuwa ile tu iliyoko moja kwa moja mbele yao kwa wakati huo. Katika nyakati za majaribu sisi si watoto, kwa maana ya kiroho.

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: