Skip to content

Maisha Mkebe wa Hesabu

15/06/2018

Mkebe wa Hesabu

284. Maisha ni kama mkebe wa hesabu. Ndani yake kuna talanta saba. Rula hutusaidia kuweka mambo kwenye mstari. Penseli hutusaidia kuwa na malengo katika maisha. Pembetatu hutukumbusha haki na usawa kwa wote. Kipimapembe hutusaidia kujiheshimu na hutusaidia kupata maarifa. Kifutio hutukumbusha kuanza upya pale tunapokuwa tumekosea. Kichongeo hutusaidia kunoa penseli ili tuendelee kuwa na uwezo wa kujiwekea malengo katika maisha. Bikari hutukumbusha kuwa na mipaka katika maisha yetu. Angalia Shetani ameiba talanta gani katika mkebe wa maisha yako, na uirudishe talanta hiyo kwa gharama yoyote ile.

Bikari ikipotea utagombana na watu kila siku, hutakuwa na hekima ya kutenda jambo, kwani hutakuwa na mipaka katika kila jambo utakalolifanya. Kichongeo kikipotea hutafanikiwa katika maisha, kwa sababu hutakuwa na penseli ya kukuwezesha kuweka malengo katika maisha yako. Kifutio kikipotea, ukifanya kosa hutakuwa na uwezo wa kulisahihisha. Kipimapembe kikipotea hutapata maarifa na hutaheshimika.

Pembetatu ikipotea utaandamwa sana na watu wa haki za binadamu na watu wengine wote wanaopenda haki na usawa popote utakapokuwa. Penseli ikipotea hutakuwa na uwezo wa kujiwekea malengo katika maisha yako. Rula ikipotea ujue mambo yako hayatanyooka kamwe. Mkebe mzima ukipotea, hutakuwa na uwezo tena wa kuuona ufalme wa Mungu.

Hivyo, ni jukumu lako kuona ni talanta gani imechukuliwa na Shetani katika mkebe wa maisha yako na uirudishe kabla mlango wa rehema haujafungwa. Kwani mlango wa rehema ukifungwa, huku bado talanta zako hazijarudishwa, roho yako itaandikwa katika daftari la kuzimu na pengine usiokolewe kamwe.

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: