Skip to content

Tengeneza Akili

Tengeneza Akili

261. Gari lako likiharibika kisha ukashindwa kulitengeneza si gari. Akili yako ndiyo imeharibika. Tengeneza akili yako.

Kwa nini hatuna hela au muda? Akili zetu zimeharibika. Tengeneza akili yako kutengeneza maisha yako.

Vuka mpaka wa ulimwengu wa nyama na ulimwengu wa roho kupata akili ya kuishi mbinguni ulimwenguni.

 

Advertisements

Watu Wenye Upara Wanajidai Sana

Upara

260. Watu wenye upara wanajidai sana. Wanasema kuwa wana sehemu ndogo sana ya kuchana nywele. Lakini hawajui kuwa wana sehemu kubwa sana ya kunawa uso.

Ulichopewa wewe mwenzako amenyimwa na mwenzako alichopewa wewe umenyimwa. Tafadhali, tuheshimiane!

Mjinga au Mpumbavu

Mjinga au Mpumbavu

Mtu akikuita mjinga au mpumbavu juu ya maisha yako usikasirike kwa sababu wewe si mjinga wala mpumbavu. Sema hapana kwa ndiyo nyingi kwa sababu hawapaswi kuingilia mambo ya mtu mwingine bila idhini ya Mwenyezi Mungu. Kuingilia mambo ya mtu mwingine bila idhini ya Mwenyezi Mungu ni dhambi, tena dhambi kubwa, ni kuvunja amri kuu ya kwanza ya Mungu.

Mungu ana mpango na maisha ya kila mtu hapa duniani bila kujali dini, jinsia, kabila, rangi, taifa, au umri, na kila mtu ni wa kipekee.

Usiingilie mambo ya mtu mwingine bila kibali kutoka kwa Mungu. Kuingilia mambo ya mtu mwingine bila kibali kutoka kwa Mungu ni dhambi. Dhambi hiyo itakuathiri. Hivyo, jali mambo yako – ya mwingine Mungu anayafanyia kazi – hadi utakapoitwa na Mungu kuingilia kati. Kuingilia kati mambo ya mtu mwingine kunaweza kuathiri mpango wa Mungu katika maisha yake. Hivyo, acha.

Kama John Doe ana matatizo katika maisha yake acha ayatatue mwenyewe. Akishindwa atakuomba ushauri au ataomba ushauri kutoka kanisani kama ni Mkristo, au msikitini kama Mwislamu, au kutoka katika nyumba yoyote ya ibada kulingana na imani yake. Mtu akikuomba ushauri mshauri kwa moyo wako wote, wala usimshauri kwa unafiki au kinyongo cha aina yoyote ile.

Wewe kuingilia mambo ya John ni sawa na kusema, “Mungu umeshindwa hebu ngoja na mimi nijaribu; ngoja niingilie kati kukusaidia juu ya maisha ya John Doe.” Hiyo ni dhambi. Tena ni dhambi kubwa. Unajifananisha na Mungu; kwamba Mungu wa John Doe ameshindwa kwa hiyo mungu wewe ndiye utakayemtatulia matatizo yake.

Amri kuu ya kwanza ya Mungu inasema, “Usiwe na miungu mingine ila mimi.” Kuingilia mambo ya John tayari umevunja amri ya kwanza ya Mungu kwa kujifanya Mungu. Mungu ana mpango na maisha ya John, na anatumia matatizo yake kumfikisha kwenye takdiri aliyompangia. Hivyo, wewe si Mungu, acha Mungu afanye kazi yake. Mungu akikuruhusu kuingilia kati, yaani John akiamua kwa hiari yake mwenyewe kukuomba msaada wa mawazo au ushauri, maana yake ni kwamba Mungu amekuchagua wewe kuwa sehemu ya mafanikio ya John Doe.

“Historia ya maisha yangu ni yangu. Wewe ni nani kusema historia yangu si ya kweli?” –Enock Maregesi

Umesikia mtaani kwamba mke wa kaka yako anatembea na teja, na ukathibitisha, lakini bila kaka yako au shemeji yako kujua. Je, utamwambia kaka yako? Je, utamwambia shemeji yako? Je, utawambia watu wengine? Jibu unalo.

Usalama wa Taifa ni Akili si Ukali

Usalama wa Taifa

Usalama wa Taifa ni akili si ukali. Kazi yake, au wajibu wake; ni kukusanya, kuchanganua, kudurusu na kuunganisha kwa makini, taarifa nyeti za kijasusi za ndani na nje ya nchi kuilinda Tanzania na watu wake. Ukitaka kuwa na akili kuwa kawaida. Ukitaka kuwa na nguvu kuwa mkarimu. Ukitaka kuwa tajiri kuwa tajiri wa unyenyekevu.

Kama una akili kuwa kawaida. Kama una nguvu kuwa mkarimu. Kama una pesa kuwa mnyenyekevu. Ukitaka kuwa na akili kuwa kawaida. Ukitaka kuwa na nguvu kuwa mkarimu. Ukitaka kuwa na pesa kuwa mnyenyekevu.

SERIKALI HAINA ROHO!

Serikali

259. Serikali haitumii moyo kufanya maamuzi yake. Inatumia akili.

“Serikali haina roho!” –Enock Maregesi

Ukiona serikali inafanya jambo la ajabu, kama vile kubomoa nyumba za watu na za kwake yenyewe, huku watu wakilalamika lakini yenyewe hailalamiki, ujue haitumii moyo, inatumia akili. Inafanya hivyo kwa faida ya baadaye ya nchi.

Nenda Bethlehemu

Bethlehemu

Bethlehemu iliteuliwa na Mungu kuwa mahali pa kuzaliwa Mfalme. Kwa sababu ya Bethlehemu, dhambi zetu zote zilisamehewa. Wakristo wengi wakipata pesa wanakwenda Dubai, China, Marekani, Uingereza, na mahali pengine kutalii. Lakini hawaendi Bethlehemu.

Mwaka Mpya 2018

Mwaka Mpya 2018

258. Mwaka 2018 ni mwaka wa kujitambua. Andika maisha yako kwenye nukuu.

Nukuu ni nahau yenye mantiki na maadili ya busara iliyojificha. Nahau inaweza isiwe na mantiki, lakini ni fungu la maneno liletalo maana.

Tafuta nukuu itakayokuongoza katika maisha yako, na usiwe wa Shetani, mwaka mzima.

Kila mtu anapaswa kuwa na nukuu yake mwenyewe katika maisha yake.

Mwaka Mpya

Mwaka Mpya

Mwaka mpya ukifika watu husherehekea kwa vifijo na nderemo! Pumzi ikifika hawasherehekei. Kwa nini?

Kitu cha kwanza kufanyika mwanadamu anapozaliwa ni kuvuta pumzi ya kwanza katika mapafu ya mwili wake. Cha mwisho kufanyika kabla ya kufa ni kutoa pumzi ya mwisho katika mapafu ya mwili wake. Pumzi iliyoingia kwanza baada ya kuzaliwa, itakuwa ya mwisho kutoka kabla ya kufa.

Pumzi ni bora kuliko muda halafu pumzi ni uhai. Bila uhai watu hawataweza kusherehekea mwaka mpya au kufanya chochote. Likumbuke jina la Mwenyezi Mungu katika kila pumzi unayoingiza na kutoa.

Kwa nini watu wana kawaida ya kuona thamani ya mtu baada ya mtu kufariki? Kwa nini watu wana kawaida ya kuona thamani ya pumzi katika kipindi ambacho mtu hana uwezo tena wa kuvuta hewa? Nini thamani ya pumzi? Thamani ya pumzi ni kukufanya uwe wewe na si udongo.

Biblia inatuambia kuwa tuombe bila kukoma. Lakini tutaombaje bila kukoma? Njia mojawapo ya kufanya hivyo ni kutumia ‘maombi ya pumzi’ kila siku kama ambavyo Wakristo wengi wamekuwa wakifanya kwa karne nyingi.

Unachagua sentensi fupi au maneno rahisi kuhusu Yesu unayoweza kuyasema na kuyarudia kimoyomoyo kila siku katika kila pumzi inayoingia na kutoka ndani ya mapafu yako! Kwa mfano: “Asante Yesu.” “U pamoja nami.” “Nataka kukujua.” “Napokea neema yako.” “Nakutegemea wewe.” “Mimi ni wako.” “Nisaidie nikuamini.” “U Mungu wangu.” “Naishi kwa ajili yako.” “Nisamehe dhambi zangu zote.”

Fundisha akili yako kumkumbuka Mungu kila wakati.

Ndani na Nje ya Ufahamu Wako

Ufahamu

257. Jambo linalofanyika ndani ya ufahamu wako ni lako, lakini lile linalofanyika nje ya ufahamu wako ni la Mungu.
 
Ukiomba jambo kwa Mungu ukiwa na imani uhitaji kuomba tena. Mungu amekusikia. Jibu lako litafika kama mwizi! Kama Yesu atavyorudi kwa mara ya pili, bila mtu yeyote kujua, ndivyo baraka yako itakavyofika.
 
Mathalani unaweza kuwa umetuma barua ya maombi ya kazi hadi ukasahau kama waliipata! Kama hiyo kazi ni yako, siku utakapopata barua ya kuitwa kwa ajili ya mahojiano utakuwa umejisahau! Ukienda kwenye mahojiano utakuwa na nafasi kubwa mno ya kupata hiyo kazi! Lakini ukikumbuka kwamba ulituma barua ya maombi huku ukifungua akaunti yako ya baruapepe, ukitegemea kukuta barua ya kuitwa kwa ajili ya mahojiano na kweli ukaikuta, nafasi ya kupata hiyo kazi ni ndogo mno!
 
Ni utukufu wa Mungu kuficha jambo; Bali ni utukufu wa mfalme kuchunguza jambo (Mithali 25:2). Mungu hupenda kufanya mambo yake kwa siri.
 
Ukiomba kitu kwa Mungu mwachie Mungu akusaidie yeye mwenyewe kukifikiria! Ukitaka Mungu akukumbuke, jisahau! Hutajua baraka yako itafika lini!

Mungu Ndiye Hakimu Peke Yake

Hakimu

256. Mungu pekee ndiye anayeweza kuwa hakimu wa mtu, kwa vile yeye pekee ndiye anayeweza kuwa hakimu wa moyo wa mtu.

Kila mtu anaishi kulingana na hali yake ambayo ni ya kipekee. Tunafanya kazi kwa malengo tofauti, huku tukikua kwa viwango mbalimbali juu ya tabia nyingi tofauti. Tunapata majaribu makubwa yasiyofanana, na tumeathiriwa na mazingira yetu kwa njia nyingi tofauti. Hivyo, kila mtu ni wa kipekee.

Ulinganisho wa kweli na sahihi hauwezekani kwa kujilinganisha na mtu mwingine yeyote yule, kwamba kwa vile mwenzako amefanya kosa basi amekosea. Kosa alilolifanya limo ndani ya mpango wa Mungu. Wewe kusema amekosea umekosoa mpango wa Mungu. Haitawezekana kupata kipimo sahihi cha ukamilifu wa mtu, kati yako na mtu mwingine, kulingana na ukweli wa Mungu.

Mungu pekee ndiye anayeweza kumhukumu mtu kisawasawa, kwa vile yeye anaweza kuhukumu moyo na kuona picha kamili ya maisha ya mtu.