Skip to content

Kufanikiwa kwa Nguvu za Nuru Kupitia Nguvu za Giza

Maasumu

255. Ukiwa maasumu (ukiwa mwema) hutakuwa na maarifa ya ulimwengu huu na unataka kufanikiwa. Wale waliofanikiwa kutokana na maarifa ya ulimwengu huu hawatakupenda.

Matajiri wengi wamefanikiwa kutokana na nguvu za giza. Ukitaka kufanikiwa kama wao na wewe hupendi nguvu za giza watakuchukia; watakuona huna akili. Kuwasaidia lazima wawe kama wewe; na kukusaidia lazima uwe kama wao.

Wao wamefanikiwa kwa nguvu za giza lakini wewe unataka kufanikiwa kwa nguvu za nuru kupitia nguvu za giza. Unadhani watakusaidia?

Wasaidie, kwa hekima. Bila hivyo, wewe na wao, hamtauona ufalme wa Mungu.

Unaambiwa uende kwa mganga wa kienyeji ili upate hela hutaki. Lakini unaomba hela kwa mtu aliyekwenda kwa mganga wa kienyeji na akapata hela. Ukishirikiana na mwizi, wewe pia ni mwizi.

Advertisements

Kwa Nini Biblia Imejaa Mafumbo?

Biblia Takatifu

Kwa nini Biblia imejaa mafumbo? Biblia imejaa mafumbo kwa sababu akili za watu bado hazijakomaa kuupokea ukweli. Yesu na waandishi wote wa Biblia waliongea na kuandika kimafumbo, ili Neno la Mungu lijidhihirishe lenyewe kiroho katika mawazo ya mtu.

Shetani na Uumbaji

Shetani

Lengo kuu la Shetani kuingilia uumbaji wa Mungu kwa kutumia Succubus na Incubus ni kumzuia Yesu asirudi kwa mara ya pili. Anajua akiingilia uumbaji huo na kuwafanya watu wote wawe na roho za kishetani, wokovu hautakuwa na maana, Yesu hatakuwa na mtu wa kumwokoa atakaporudi kwa mara ya pili.
 
Yesu alikuwa binadamu ili afe kama binadamu kwa ajili ya binadamu. Alikufa msalabani ili sisi wote tuokoke. Lakini Shetani hataki hilo litokee. Akiingilia uumbaji wa Mungu toka tumboni mwa binadamu, binadamu atakayezaliwa hatakuwa na uwezo wa kuongoka. Atakuwa na roho ya jini itakayomjua Shetani badala ya kumjua Mungu. Hivyo kurudi kwa Yesu kwa mara ya pili hakutakuwa na maana, kwa sababu hakutakuwepo na mtu wa kuokolewa.
 
Hata hivyo, toka mwaka 1995 watu wengi walianza kuamka kiroho dunia nzima; na mwaka 2012 waliamka zaidi, pale ulimwengu ulipoanza kuhama kutoka kwenye masafa ya ngazi ya nne ya ufahamu wa binadamu (‘4th dimension’) kwenda kwenye masafa ya ngazi ya tano ya ufahamu wa binadamu (‘5th dimension’) inayohusika zaidi na ulimwengu wa roho na ambayo bado inaendelea kuhama mpaka dakika hii. Ndiyo maana watu wengi zaidi wanamjua Mungu kipindi hiki kuliko kipindi kingine chochote kile katika historia ya dunia yetu. Kwa sababu hiyo, Shetani hatashinda.

Afrika Imekaliwa na Mizimu

Africa

Afrika imekaliwa na mizimu. Wazungu hawataweza kumaliza mali ya Afrika. Mali ya Afrika ni ya Waafrika wenyewe. Itamalizwa na sisi wenyewe.

Afrika isomeshe watu wake, na itumie vizuri mapato yanayotokana na mauzo ya rasilimali zake kwa faida ya jumla ya wananchi wa nchi zake, kusudi baadaye wawe wataalamu wa rasilimali za nchi zao wenyewe, kuepukana na utumwa wa rasilimali. Rasilimali za Afrika zina miiko na masharti yake.

Onyo

Onyo

254. Hebu hili na liwe onyo! Wakati wa kurudi kwa Bwana na Mwokozi wetu umekaribia sana, na hatuwezi kulipa gharama za kushindwa kufungua mlango! Lazima tuachane na maisha ya anasa ya dunia hii haraka iwezekanavyo, na tujifunge kibwebwe kumtafuta Bwana akiwa bado anapatikana.

Yesu anahangaika kufungua mlango wa moyo wako ili aingie, lakini mlango huo unapaswa kufunguliwa kutoka ndani. Fungua mlango wa moyo wako. Akikata tamaa atakwenda zake, na hutamsikia tena.

CS-Miami

CS-Miami ni tawi la Kolonia Santita nchini Marekani. Lina watu katika miji mikubwa 78 ya Marekani, kuanzia Miami mpaka New York – mpaka Los Angeles, California. Linaongozwa na Moreno Morales, ‘El Chupacabra’, au ‘Zimwi’, mkimbizi kutoka Meksiko anayeishi Miami kinyume cha sheria toka mwaka 1988.
 
Pichani ni jiji la Miami, Florida; na jumba la Morales lililotaifishwa na Tume ya Dunia mwaka 1993, baada ya Operation DC kukamilika rasmi jijini Oslo.

AKILI INAYOMTEGEMEA MUNGU INA NGUVU KUBWA KULIKO ULIMWENGU WOTE

Akili

253. Tunapofunga na kumwomba Mungu hakuna malaika, mwema au mbaya, mwenye nguvu kuliko akili ya mwanadamu. Kwani kama uweza ni kitu cha thamani zaidi katika ulimwengu huu; hivyo, akili inayomtegemea Mungu ina nguvu kubwa kuliko ulimwengu wote. Kwa hiyo akili ya namna hiyo inaweza kutengua uchawi, inaweza kutengua kazi zote za kishetani.

Hakuna dawa ya uchawi hapa duniani. Kuna dawa ya madhara yanayosababishwa na uchawi. Kwa hiyo dawa halisi ya uchawi si kwenda kwa mganga wa kienyeji, au mchawi mwingine kutafuta tiba, au kwenda kanisani au msikitini kufanyiwa maombi, ni kuwa karibu na Mungu akilini mwako. Akili, iliyo karibu na Mungu, ina nguvu kubwa kuliko vyote ulimwenguni.

Heri ya Siku ya Kuzaliwa

Heri ya Siku ya Kuzaliwa

Siku ya kuzaliwa ni siku ya kwanza ya safari nyingine ya siku 365, saa 5, dakika 48, sekunde 46 na maili milioni 600 kulizunguka jua. Safiri salama.

Duniani Wawili Wawili

Succubus na Incubus

252. Duniani wawili wawili. Umewahi kujiuliza kwa nini? Kwa nini mtu afanane sana na mtu mwingine ambaye hata si ndugu yake na labda mmoja anakaa Kagera na mwingine Tanga? Au mmoja anakaa Rwanda na mwingine Tanzania?

Nguvu za Shetani zimejificha katika sehemu za siri za mwanadamu. Kujamiiana (tendo batili la ndoa) kunautia najisi mwili wako na roho yako pia, hasa wakati wa kumwaga manii; kwa sababu dhambi zote anazofanya mwanadamu ziko nje ya mwili wake isipokuwa dhambi ya uzinzi, ambaye mungu wake anaitwa Asmodeus. Asmodeus maana yake ni Kiumbe cha Hukumu. Kutokana na dhambi ya uzinzi ndiyo maana Mungu akauhukumu kwa moto mji wa Sodoma, na miji mingine minne ya kipindi hicho.

Tunapokuwa tumelala mara nyingi tunaota ndoto tukifanya mapenzi, na watu tunaowajua au tusiowajua, hadi kileleni. Ndoto hizo ni za kishetani. Shetani hujigeuza na kuwa jini jike (Succubus) ambalo hufanya mapenzi na mwanamume kisha mwanamume kummwagia manii Succubus. Halafu Succubus huyohuyo hujigeuza na kuwa jini dume (Incubus) na kufanya mapenzi na mwanamke popote pale duniani, kwa lengo la kumwaga zile shahawa katika uchi wa mwanamke, hivyo kutia najisi mwili na roho ya mwanamke na mwanamume walioingiliwa na Incubus na Succubus kwa mpangilio huo.

Iwapo uliwahi kuota unafanya mapenzi na mwanamume, kuna uwezekano mkubwa ulifanya mapenzi na jini mahaba aitwaye Incubus; na iwapo uliwahi kuota unafanya mapenzi na mwanamke, kuna uwezekano mkubwa ulifanya mapenzi na jini mahaba aitwaye Succubus.

Succubus anapochukua shahawa za mwanamume na kujigeuza kuwa Incubus, huangalia ni mwanamke gani popote pale duniani yuko tayari kunasa mimba na bado hajafanya tendo la ndoa na mume au mpenzi wake. Kwa ruhusa ya Mwenyezi Mungu Incubus atasafiri kwa mwendo wa mwanga hadi kwa mwanamke huyo na kufanya naye mapenzi kwa njia ya ndoto, lakini lengo likiwa ni kummwagia zile shahawa alizozitoa kwa mwanamume, ili mwanamke anase mimba.

Miezi tisa baadaye, mtoto atakapozaliwa, baba halisi wa mtoto atakuwa si mume au mpenzi wa mama wa mtoto; na atafanana kivinasaba na watoto wa baba asiyejulikana, bila baba huyo au mtu mwingine yeyote yule kujua.

Lengo hasa la mpango huo ni Succubus na Incubus kunyonya nguvu za mwanamume na mwanamke (Succubus na Incubus hawanyonyi damu) hadi nguvu ziwaishe kabisa na wafariki dunia. Mtoto atakayezaliwa atakuwa na roho ya jini, atajulikana kama “cambion child”.

Kuna njia sita za kuondoa mapepo katika mwili wa mwanadamu: kwanza, kwa kukiri kwa Sakramenti; pili, kwa ishara takatifu ya msalaba au kwa kutamka Salamu ya Malaika kwa Mariamu mama yake Yesu na kwa Elizabeti mama yake Yohana Mbatizaji; tatu, kwa matumizi sahihi ya kupunga mapepo kama wafanyavyo wachungaji wengi; nne, kwa kuhamia mahali pengine tofauti kabisa na unapoishi; tano, kwa kutumia waganga wa kienyeji; na sita, kwa pepo kutengwa na mtu lakini kwa uangalifu wa watu watakatifu.

Kukiri kwa Sakramenti kunapatikana katika kitabu cha Yohana 20:21-23, katika Biblia, wakati Salamu ya Malaika Gabrieli kwa Mariamu mama yake Yesu na kwa Elizabeti mama yake Yohana Mbatizaji inapatikana katika kitabu cha Luka 1:28 na Luka 1:42 kwa mfuatano huo.

Katika njia ya nne ya kuondoa mapepo katika mwili wa mwanadamu, yaani kuhama kutoka sehemu moja kwenda nyingine kumkimbia Succubus au Incubus, kuna tatizo. Ukihamia mahali pengine tofauti na ulipokuwa ukiishi jini litabaki mahali ulipokuwa ukiishi mwanzo, lakini litawasumbua sana wale watakaokuwa wamekuhamisha. Hivyo, mtu aliyetwaliwa na Succubus au Incubus anatakiwa kuhamishwa na wachungaji wenye uwezo wa kukemea mapepo.

Katika njia ya tano, pepo likisikia unataka kwenda kwa mchungaji ili liachane na wewe litajenga uadui na wewe. Litajenga uadui mkubwa! Ukienda lazima wachungaji wafanye maombi makali kuweza kulitenganisha na wewe, na kuhakikisha halitarudi tena kwako kwa namna yoyote ile.

Incubus wanapenda nywele! Wanasemekana kuwanyemelea sana wanawake wenye nywele za rangi ya shaba au rangi ya kimanjano! Inasemekana hutumia muda mwingi kushangaa nywele kuliko kufanya mapenzi na mwanamke. Kwa hiyo nywele nzuri, hasa za shaba au kimanjano, ni faida kwa mwanamke; lakini wale waliotwaliwa na Incubus wanatakiwa maombi.

Mtu kufanana na mtu mwingine inaweza kuwa ni kwa sababu ya muingiliano wa vinasaba vya mababu zetu (‘ancestral DNA’) lakini Succubus na Incubus ni namna nyingine ambapo mtu anaweza kufanana sana na mtu mwingine. Aidha, inawezekana kabisa kwamba kila mtu ana pacha wake sehemu fulani duniani (kutokana na mapenzi ya Mungu).

Mwanasesere wa Nyoka wa Lisa Graciano

Mwanasesere wa Nyoka

Mwanasesere wa nyoka wa Lisa Graciano, rafiki kipenzi wa Debbie, aliyeokoa maisha ya John Murphy huko Xochimilco (‘Sochimiliko’) – Mexico City.
 
Debbie na Lisa walitoa mchango mkubwa katika vita ya Tume ya Dunia na Kolonia Santita huko Meksiko; lakini bila Mwanasesere wa Nyoka John Murphy angeuwawa, na Kolonia Santita wangeishinda Tume ya Dunia.