Skip to content

Shetani Anaweza Kukudanganya kwa Kukwambia Ombeni Bila Kukoma

Shetani

Shetani anaweza kukudanganya kwa kukuambia ombeni bila kukoma, wewe ukakesha kuomba na kesho ukaendesha gari lako kuelekea kazini ambako una kikao cha muhimu hali kadhalika. Ukifika kazini unasinzia kwenye kikao unaonekana teja, kumbe ni kazi ya Ibilisi. Tujifunze namna ya kuzipima roho, si kila roho inatoka kwa Mungu.
 
Shetani ana mbinu nyingi za kuwateka wana wa Mungu. Mwanzo sura ya tatu inaonyesha jinsi Hawa alivyoona tunda linang’aa na akazama kwenye tunda pasipokujua kuna mauti ndani yake. Shetani anaangalia kipengele unachokitumia kuchukua maamuzi magumu naye anavaa jezi kama ya kwako ili usimgundue. Roho Mtakatifu akiwa anakuongoza, penye hila nafsi yako itakuongoza.
Advertisements

Shirika la Aya Duniani (WHO)

WHO

Shirika la Afya Duniani WHO, kwa kushirikiana na Mamlaka ya Kudhibiti Madawa ya Kulevya na Ugaidi wa Kimataifa Duniani WODEA, lilikuwa katika kitabu cha KOLONIA SANTITA mwajiri mpya wa Sophia Dickson Kaswiga (mchumba wa John Murphy) kutoka katika Benki ya Taifa ya Biashara ya NBC ya Tanzania, linashirikiana na shirika la WODEA kutetea afya na amani ya dunia nzima.
 
Mwezi mmoja baada ya kurejea nyumbani kutoka Meksiko, Murphy alimpeleka Sophia mjini Oslo nchini Norwe kwa mara ya kwanza kusaini mkataba wa siri na kula kiapo cha EAC. Kwa sababu hiyo, Murphy alipewa likizo nyingine ya mwezi kudumisha uhusiano wake mpya.
 
Sophia aliingizwa katika programu ya miezi mitatu ya uchunguzi wa kila kipengele cha maisha yake, na alishauriwa kuchukua kozi maalumu ya jinsi ya kuishi na mwanachama wa EAC.
 
Walivyorudi Tanzania maisha ya Sophia yalibadilika kabisa. Aliacha kazi NBC na kuajiriwa na Shirika la Afya Duniani WHO. Alipata maarifa mapya. Mtazamo wake wa dunia ulibadilika. Alilazimika kupunguza marafiki kutokana na programu za EAC, na alijisikia raha kuwa mchumba wa mpelelezi maarufu duniani John Murphy Ambilikile.

Utajiri Hujulikana kwa Kuwaletea Watu Faraja

Utajiri

243. Utajiri hujulikana kwa kuwaletea watu faraja, na umaskini hujulikana kwa kuwaletea watu taabu.
 
Umaskini ni mbaya kwa afya yako. Hata kama wewe ni tajiri, maskini au mtu yeyote anayeshi katikati ya makundi hayo mawili, umaskini ni jambo baya kuliko yote katika maisha yako. Kwani Mungu hakukuumba kuwa maskini. Alikuumba kuwa tajiri.
 
Heri kuwa tajiri wa moyo kuliko kuwa tajiri wa pesa au mali. Ukiwa tajiri wa moyo utaishi mbinguni duniani, utajua chanzo cha matatizo yako yote na utajua jinsi ya kuyatatua, mwili wako utakuwa kama shati ambalo litaweza kubadilishwa muda wowote litakapochakaa. Ukiwa tajiri wa pesa au mali bila kuwa tajiri wa moyo, utakufa maskini.
 
Tajiri wa moyo ni yule anayejua yeye ni nani na kwa nini yuko hapa. Usikate tamaa, utajiri humpendelea anayejaribu.

Siri ya Utajiri ni Mawazo ya Mtu

Siri ya Mafanikio

Siri ya utajiri ni mawazo ya mtu. Maisha unayoishi uliyataka mwenyewe. Amka uishi. Hii ndiyo siri kubwa ya utajiri kuliko zote ulimwenguni. Ukifikiria chanya maisha yako yatakuwa chanya, ukifikiria hasi maisha yako yatakuwa hasi. Unachofikiria ndicho unachokuwa. Siri ya mafanikio yako ni jumla ya mambo unayoyawaza.
 
Ukiwaza kitu kwa dakika moja na sekunde nane – huu ni utafiti wangu tu – hicho kitu kitaanza kujiumba kwa ajili yako sehemu fulani ulimwenguni. Ukiamini kwa kiasi cha kutosha kwamba umekipata, utakipata. Haijalishi kama una elimu au huna. Hiyo ndiyo siri kubwa zaidi ya utajiri kuliko zote duniani – MAWAZO YAKO.
 
Kitu cha kwanza jiulize unataka nini. Halafu omba, kwa mungu yoyote unayemwamini. Kisha amini, kwamba umepata, hadi utakapopata.
 
Ukifuata kanuni ya nguvu ya uvutano uhitaji kujua jinsi utakavyofanikiwa. Kazi yako ni kuwaza tu kwa namna inavyotakiwa. Waza na amini kwa asilimia 100. Mengine yote mwachie Mungu au ulimwengu. Mungu pekee ndiye anayekupa njia na bahati, ili wewe ufanikiwe. Atakupa nguvu ya kufanya kazi na ujanja wowote utakaohitajika, katika harakati hizo za mafanikio yako.
 
Ukiwaza kwa kufuata kanuni ya nguvu ya uvutano (ambayo ni kuwaza na kuamini kama kile unachokiwaza tayari umeshakipata bila hata kujua umekipataje) utaishi kama ulivyowaza. Ukiwaza kuwa jambazi utakuwa jambazi hakika, ukiwaza kupona ugonjwa unaokusumbua utapona hakika, na ukiwaza kuwa tajiri utakuwa tajiri hakika. Mafanikio hayo yanaweza kuchukua mwezi mmoja kutimia au yanaweza kuchukua miaka kumi. Unachotakiwa kufanya ni kuwaza na kuamini.

Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Kastrup

extension tiff.

Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Kastrup-Copenhagen ambao ni mkubwa kuliko vyote katika nchi za Skandinavia, na mkongwe kuliko vyote katika bara la Ulaya.
 
Hapo ndipo wapelelezi wa Tume ya Dunia Radia Hosni na Daniel Yehuda kutoka Tunisia na Israeli kwa mfuatano huo walipopitia.

Hekima na Maarifa

Hekima

Kuna tofauti kati ya hekima na maarifa. Unaweza kuwa profesa ukawa mpumbavu, unaweza kuwa mwanafunzi ukawa na hekima.
 
Hekima ni sifa ya kuwa na maarifa na uzoefu na maamuzi mazuri, sifa ya kuwa na busara. Maarifa ni taarifa na ukweli na ujuzi aupatao mtu kupitia elimu au uzoefu, uelewa wa kivitendo au kinadharia wa kitu fulani. Profesa ni mtu aliyesoma sana. Mwanafunzi ni mtu anayejifunza elimu au kazi fulani.
 
Nukuu hii ni kwa ajili ya watu wote kuanzia shule ya awali mpaka ngazi ya stashahada, na wasomi wote kuanzia shahada mpaka ngazi ya uprofesa. Mpumbavu ni mtu anayefanya kitu cha kijinga akijua ni ujinga.

Meza ya Mbambakofi

Mbambakofi

Meza ya Mbambakofi katika Chumba cha Usalama cha Tume ya Dunia CUTD – chumba maalumu cha mkutano cha Ofisi ya Rais wa Tume ya Dunia ya Kudhibiti Madawa ya Kulevya jijini Copenhagen – Kikao cha Dharura kilipofunguliwa rasmi na Makamu wa Rais wa Tume ya Dunia Jørgen Vestergaard Laursen, saa 11:30 alasiri, bila kiongozi wa Asia-Australia kuwepo.
 
Katika upande wa ncha ya meza ya duaradufu ya mbambakofi, mkabala na milango ya pea ya kutokea ndani ya ofisi ya katibu muhtasi wa Rais, alikaa Versnick akiwa amezingirwa na Makamu wa Rais Jørgen Laursen kwa upande wa kulia na Mkurugenzi wa Usalama Christoffer Sortevik kwa upande wa kushoto.
 
Mbele kabisa ya Rais wa Tume ya Dunia, Boidin Versnick, nyuma ya milango ya ofisi ya katibu muhtasi, aliketi Msemaji wa Tume ya Dunia Ida Taico na maafisa wawili wa kiume kulia na kushoto kwake.
 
Makamishna wa kanda – isipokuwa Nanda, kiongozi wa Asia-Australia, ambaye bado alikuwa hajafika, kutokana na adha za usafiri – na viongozi wengine walikuwa wametulia katika viti vyao kuzunguka meza ya mbambakofi, Makamu wa Rais aliposimama na kufungua rasmi kikao cha dharura cha Tume ya Dunia.

Maamuzi Yasiyo Sahihi ya Kijasusi Huweza Kuiletea Nchi Madhara Makubwa

Kosa la Kiusalama

Mojawapo ya misingi ya ujasusi ni kuwa na uwezo wa kutofautisha kati ya unachojua, usichojua na unachofikiria. Unaweza kusema unajua wakati hujui. Maamuzi yasiyo sahihi ya kijasusi huweza kuiletea nchi madhara makubwa.

Dini ya Mungu

Dini

242. Dini ya Mungu ni zaidi ya kutunza Amri Kumi za Mungu.

Mafarisayo walizitunza Amri Kumi za Mungu lakini haki yetu lazima iizidi ya kwao (Mathayo 5:20). Tofauti moja kati ya Kristo na Mafarisayo ni kwamba haki ya Kristo ilikuwa ya kweli, wakati ya Mafarisayo haikuwa ya kweli.

Licha ya wote kuzitunza Amri Kumi za Mungu, Mfarisayo wa kweli alikuwa mwenye haki kwa kuepuka dhambi, lakini Kristo alikuwa mwenye haki kwa kutenda mema (pia) kwa maskini na kwa wasiojiweza.

Amri Kumi za Mungu ni sehemu tu ya Biblia (Kutoka 20:2-17 baadaye ikarudiwa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 5:6-21). Kama hicho tu ndicho tulichotakiwa kukijua, sehemu kubwa ya Biblia isingeandikwa.

Kwani kuna amri nyingine za Mungu zinazopatikana katika kitabu cha Kutoka 34:12-26 ambazo ni Amri Kumi za Agano Jipya kati ya Mungu, Musa na Israeli; na kuna mamia mengine ya sheria ambazo ziko nje ya Amri Kumi za Mungu, zile tulizozizoea.

Biblia ina jumla ya amri 613 za Mungu; ya kwanza ikipatikana katika kitabu cha Kutoka 20:2, na Kumbukumbu la Torati 5:6, na ya mwisho ikipatikana katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 25:19.

Tuzitunze Amri Kumi za Mungu na tutende mema wakati wote kwa maskini na kwa wasiojiweza. Tuzizingatie na kuzitekeleza kwa dhati, Amri za Mungu, kama tunataka kuuona ufalme wa mbinguni.

Kitu Kisichokuua Hukufanya Mpiganaji

Majaribu

Mungu hutumia majaribu makubwa katika maisha yetu kutukomaza na kutukamilisha. Kitu kisichokuua hukufanya mpiganaji.
 
Tunapaswa kujisikia furaha kuu tunapokumbana na majaribu mbalimbali katika maisha yetu, tukijua kwamba kujaribiwa kwa imani yetu hutufanya wavumilivu na wapiganaji katika Jina la Yesu, na tunapaswa kuruhusu uvumilivu katika maisha yetu kwa sababu Mungu hutumia uvumilivu huo kutukomaza na kutukamilisha.
 
Yakobo, mtumwa wa Mungu, na wa Bwana Yesu Kristo, kwa kabila kumi na mbili waliotawanyika; salamu. Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu, mkiangukia katika majaribu mbalimbali; mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. –Yakobo 1:1-4