Skip to content

Ulimwengu wa Roho

Mwanga

239. Ulimwengu wa roho au ulimwengu wa giza ni vitu halisi ambavyo vipo, na vinafanya kazi usiku na mchana, ingawa haviwezi kuonekana kwa macho. Kitu kinachofanya kila kitu kionekane hakionekani. Kwa nini hatuwezi kuona mwanga?
 
Umewahi kuona hewa? Hapana. Unaamini kama hewa ipo? Ndiyo. Umewahi kuona upepo? Hapana. Unaamini kama upepo upo? Ndiyo. Umewahi kumwona Mungu? Hapana. Kwa nini usiamini kama Mungu yupo?
 
Binadamu hawezi kuona hewa, lakini ipo. Molekuli zake zikikusanywa kwa pamoja zina uwezo wa kunyanyua ndege kubwa kutoka ardhini. Hakuna anayeweza kuona molekuli, atomu, elektroni, nutroni au protoni, lakini zipo. Hapa duniani kila siku tunakabiliana na nguvu nyingine nyingi ambazo haziwezi kuonekana kwa macho, kama vile umeme na mwanga, lakini zipo.
 
Hicho ndicho kiini cha maana ya ulimwengu wa roho, au ulimwengu wa giza. Hakuna anayeweza kubisha kuwa hewa, inayotumika kuunda upepo, si kitu halisi; na licha ya kuwa haionekani, imeundwa kwa chembe ndogo mno zisizoweza kuonekana kwa macho ya kawaida.
 
Biblia hutoa ushahidi wa kutosha kuthibitisha kuwa Mungu na malaika si viumbe hewa waliozagaa huko na huko ulimwenguni. Mungu si akili ya ulimwengu wote, dhamiri, au wema. Hana uwezo dhahania uwezao kuujaza ulimwengu wote kwa wakati wote. Tofauti pekee kati ya binadamu na Mungu licha ya tofauti kubwa ya nguvu na uwezo ni kwamba binadamu ni mwili wa kidunia ambaye maisha yake yamo ndani ya damu, wakati Mungu pia ni mwili lakini ulioundwa kwa Roho na milele.
 
Kauli hii ina utata ambao unafaa kufanyiwa utafiti wa kina, kwa sababu inaonyesha kuwa Mungu hawezi kuwa kila mahali akiwa katika mwili mmoja.
 
Maelezo thabiti ya Biblia kuhusu wasifu wa Mungu huonyesha kuwa Mungu yuko mahali pake kwa wakati mmoja, na anaonekana akisimamia au kushiriki moja kwa moja katika uumbaji wake. Tunamwona akiwa ameketi, amesimama, akitembea, akiongea, akila, akinywa, akitoa amri kwa malaika, na kadhalika, akiwa katika makazi yake maalumu.
 
Lakini hakuna mahali popote palipotajwa ukubwa wa Mungu, na hivyo hitimisho lazima liwe kwamba ni wa kawaida, mwenye umbo la kibinadamu; na alipokuwa binadamu, Maandiko yanasema, hakukuwa na ishara yoyote iliyoonyesha kwamba ni Mungu isipokuwa tabia na mafundisho yake yaliyotukuka.
 
Mwanga ni nishati ambayo ndani yake kuna chembe ziitwazo ‘photons’, na huonekana kwa darubini pekee katika ulimwengu wa nyama. Pia ni inkishafi, maono ya ghafla akilini mwa mtu kutoka katika ulimwengu wa roho. Nuru ni mwanga unaonekana kwa macho. Ukiwasha tochi usiku unachokiona ni nuru ya mwanga.
 
Kitu kinachofanya kila kitu kionekane hakionekani. Kwa nini hatuwezi kuona mwanga? Hatuwezi kuona mwanga kwa sababu, wengi wetu, hatuna macho ya rohoni.

Ndoto Yako Haitakufa Mpaka Utakapokufa

Ndoto

Ndoto yako haitakufa mpaka utakapokufa. Usikate tamaa, kabisa!
 
Unaweza kuishi milele lakini pia unaweza kufa kesho. Usikate tamaa. Waotaji waliozifanyia kazi ndoto zao bila ya kujali maneno ya wapinzani wao, walitengeneza kila kitu kinachokuzunguka. Ukiishi kulingana na ndoto zako utapata nafasi ya kudharau kila mtu, utachukiza wengi. Geuka ukifika mwisho wa njia. Huo ndio mwanzo wa njia nyingine.

Energie Opus

Energie

Godoro la kifahari la Mtoto wa Rais wa Meksiko Debbie Patrocinio Abrego kutoka Kentucky nchini Marekani, Energy Opus, lililotengenezwa kwa maziwa ya mti wa mpira wa para, John Murphy na Debbie Patrocinio walipolala kwa dakika arobaini na tano bila kupumzika; baada ya maongezi yao ya faragha, na chai na udohoudoho, katika Ikulu ya Meksiko ya Los Pinos.
 
John Murphy alishangazwa na chumba cha Mtoto wa Rais wa Meksiko Debbie Patrocinio Abrego alipoingia Los Pinos; baada ya kutoka katika Baa ya Jangwa la Simba (Desierto de Los Leones) ya San Ángel, Mexico City.
 
Chumba kilikuwa na jumla ya vyumba vinne. Kilikuwa na kitanda kikubwa cha hadhi ya kifalme. Kilikuwa na makochi ya kumeremeta. Kilikuwa na kompyuta. Kilikuwa na televisheni. Kilikuwa na zulia nene jipya jeupe. Kilikuwa na mapazia ya dhahabu ya Taffeta. Kilikuwa na kofia ya taa ya dhahabu ya Baccarat, na vitu vingine vingi.
 
Katikati ya chumba, juu ya kitanda kipana cha ukubwa wa kifalme kilichokuwa na nguzo nne za dhahabu chini ya mapambo ya Frida Kahlo, kulikuwa na godoro kubwa la Energy (Energie) Opus. Godoro hilo, ambalo hulainika kulingana na joto la mwili, lililotengenezwa kwa kutumia utomvu wa mti wa mpira wa hevea au para au sharinga na Kiwanda cha Tempur World cha Kentucky nchini Marekani, lilikuwa na kontua za kukanda mwili wakati Debbie (au mtu mwingine) amepumzika.
 
Kadhalika, juu ya kitanda kulikuwepo na kadi nyingi za maombolezo, na wanasesere wa aina mbalimbali; akiwemo wa chui, mtu na nyoka – ambaye pindi ulipomminya mkiani alikuwa akitambaa kama nyoka wa kweli. Wanasesere hao, wengi, alipewa na Lisa kama zawadi ya kumliwaza kutokana na kifo cha mpenzi wake Marciano.

Heri Kuwa Maskini kwa Miaka Mingi Duniani na Kuwa Tajiri wa Milele Mbinguni

Maskini

Heri kuwa maskini kwa miaka mingi duniani na kuwa tajiri wa milele mbinguni kuliko kuwa tajiri kwa miaka mingi duniani na kuwa maskini wa milele ahera.
 
Utajiri wa mbinguni ni wa milele na mungu wake ni Yehova. Utajiri wa duniani ni wa muda na mungu wake ni Mammon. Mammon, ambaye hata Yesu alimtaja katika Injili ya Mathayo 6 na katika Injili ya Luka 16, ni mungu wa uchoyo na utajiri wa dunia hii. Mammon kazi yake ni kufanya watu waliokufa kifedha na walio hai kifedha kuwa maskini wa milele ahera. Yesu Kristo alikuwa maskini, ili tuwe matajiri kupitia umaskini wake, lakini kwa sababu alikuwa na imani ya Mungu katika moyo wake alikuwa tajiri. Hivyo unaweza kuwa na utajiri wa mbinguni hapa duniani, ukiikaribisha amani ya Mungu katika moyo wako.
 
Imani ina thamani kubwa kuliko mali, wale wenye mali wana thamani machoni pa Mammon, na wale wenye imani wana thamani machoni pa Yehova.
 
Mammon ni mungu wa pesa wa kuzimu anayesimamia mambo yote ya kifedha ulimwenguni. Ni miongoni mwa mashetani saba waliotupwa na Mwenyezi Mungu hapa duniani kutokea mbinguni akiwemo Ibilisi, Beelzebub, Asmodeus, Leviathan, Amon na Belphegor.
 
Ibilisi ni mungu wa kiburi, Beelzebub ni mungu wa uroho, Asmodeus ni mungu wa zinaa, Leviathan ni mungu wa wivu, Amon ni mungu wa hasira na Belphegor ni mungu wa uvivu.
 
Jukumu la mashetani hawa ni kusimamia kwa uaminifu mkubwa kutokea kuzimu dhambi kubwa saba duniani ambazo ni kiburi, uroho, zinaa, wivu, hasira, uvivu na uchoyo. Dawa ya dhambi hizo ni busara, kiasi, ujasiri, imani, haki, tumaini na upendo.

London-Heathrow

Heathrow

Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa London-Heathrow, London, nchini Uingereza. Hapo ndipo ndege zilizowabeba makamishna wa tume kutoka sehemu mbalimbali kwenda Copenhagen kuhudhuria kikao cha dharura cha Tume ya Dunia ya Kudhibiti Madawa ya Kulevya zilipopitia.

Randall Buchanan Ortega, Miranda Cashman, Hussein Kashoggi na Murillo Montana (makamishna wa kanda za Tume ya Dunia za Amerika ya Kaskazini, Ulaya, Afrika ya Kaskazini na Amerika ya Kusini kwa mpangilio huo) walipitia hapo kwenda na kutoka Copenhagen kuhudhuria kikao cha dharura.

Ahadi za Mungu

Wachungaji

238. Wachungaji wengi ni watumishi wa fedha na mali si watumishi wa Bwana. Mungu wao ni Mammon, ambaye ni mungu wa uchoyo na utajiri wa dunia hii.
 
Wachungaji waliofanikiwa sana katika maisha uhubiri kile kinachoitwa “Injili ya Mafanikio”. Kwa kutumia baadhi ya Maandiko, wanafundisha kuwa iwapo mtu atampa Yesu maisha yake, na iwapo atafuata kanuni fulani za kibiblia, Mungu ana wajibu wa kutimiza ahadi zake za utajiri, afya, na maisha bora. Mwishowe, Mungu anakuwa kama Shetani anayetoa baraka hata kwa mambo ambayo ni mabaya, akiwatimizia watu kila kitu kulingana na matakwa ya mioyo yao. Kwa wahubiri hawa, haya ndiyo maisha bora ambayo Mungu anatuahidi, na mamilioni ya watu wanakubaliana nao.
 
Ni kweli kwamba Biblia imejaa ahadi. Pia ni kweli kwamba Yesu anatuambia mara kadhaa katika Yohana 14-16, “Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya” (Yohana 14:14; angalia pia 14:13; 15:7,16; 16:23-24, 26). Zaburi 37:4 inasema, “Nawe utajifurahisha kwa BWANA, Naye atakupa haja za moyo wako.” Mafungu haya huonekana kama ahadi za kweli kabisa, na kama Mungu ni mkweli kwa Neno Lake, lazima atazitimiza, sivyo?
 
Hivi ndivyo wachungaji walivyohitimisha, lakini mwishowe, ni hitimisho jepesi mno. Kuna ahadi chache mno za Mungu katika Biblia ambazo ni za kweli kabisa kiasili. Badala yake, ahadi hizo zina masharti, zikiongozwa si tu na majibu yetu kwa Mungu, zikitimiza mahitaji fulani, lakini pia kwa hukumu kamili ya Mungu.
 
Kama Yakobo 1:17 inavyosema, Yeye hutoa zile zawadi ambazo ni nzuri tu na kamilifu; kamwe hatatoa “baraka” kwa mtoto wake yeyote ambayo baadaye itafanya aukose ufalme wa mbinguni au baraka itakayokuwa kubwa sana zaidi ya uwezo wake.
 
Hata kwa walalahoi iko hivyohivyo. Mzazi hataweza kumpeleka mwanawe katika shule ya ufundi kama kweli alitaka awe daktari, hata kama masomo ya ufundi lingekuwa jambo zuri kwa mtoto wake. Hali kadhalika, mzazi huyohuyo hatamwamini mwanawe kumpa mamilioni ya pesa ili akanunue vitu Mlimani City, licha ya ukweli kwamba kiasi hicho cha pesa kwa mtoto kingeonekana kama zawadi ya ajabu kabisa.
 
Kama wazazi wana hekima ya kutosha kuwapa watoto wao kiasi cha kutosha ili waweze kufanya mambo ya maana katika maisha, Mungu anaweza kuwapa watoto wake kiasi gani (Warumi 11:33)?
 
Baba wa imani Ibrahimu na Sara ni mifano mizuri ya aina hii ya ahadi za Mungu. Katika Mwanzo 12:2, Mungu anamwambia Ibrahimu, akiwa na umri wa miaka 75 kipindi hicho (mstari wa 4), kwamba atamfanya kuwa “taifa kubwa”, akimaanisha kwamba atapata watoto. Mungu anatoa ahadi hii tena katika mstari wa 7: “BWANA akamtokea Abramu, akasema, ‘Uzao wako nitawapa nchi hii.’” Lakini, bado hampi Ibrahimu mtoto wa ahadi akiwa na umri wa miaka 76 au 78 au 80!
 
Rutu baada ya kuokolewa kutoka shirikisho la wafalme, Ibrahimu anapatana na Mungu katika Mwanzo 15:2-3 – Ibrahimu hapo akiwa na umri wa miaka 80 – kuhusu mrithi. Mungu anarudia ahadi, na Ibrahimu anamwamini Mungu (mistari ya 4-6), lakini Sara si mjamzito bado. Baadaye, baada ya Ismaili kuzaliwa Ibrahimu akiwa na umri wa miaka 86 (Mwanzo 16:16), Ibrahimu anashangaa kama kweli hii ni mbegu ya ahadi, lakini wakati Ismaili ana umri wa miaka kumi na tatu – Ibrahimu sasa akiwa na miaka 99! – Mungu anasema tena na Ibrahimu, “Sivyo, lakini Sara mkeo atakuzalia mwana wa kiume (Mwanzo 17:19).
 
Hatimaye, Mungu alimtembelea Sara kama alivyoahidi, na alimtendea Sara kama alivyosema. Kwani Sara alipata mimba, na Isaka alizaliwa Ibrahimu akiwa mzee, katika muda mahususi ambao Mungu aliongea na Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa na umri wa miaka mia moja wakati mwanawe Isaka anazaliwa.
 
Ni wazi kwamba mambo mengi yalipaswa kutokea katika maisha ya Ibrahimu na Sara, hususan yale yaliyohusu suala la ukomavu wa kiroho, kabla Mungu hajaona muda mwafaka ulikuwa umefika wa kuwapa mtoto wao wa kiume aliyewaahidi. Mungu alitimiza ahadi yake baada ya miaka ishirini na tano kupita.
 
Tambua kwamba maandiko yenyewe yanatuambia kuwa Mungu alifanya muujiza kuruhusu Sara apate mimba “katika wakati uliopangwa.” Kulikuwa na wakati mmoja kamili kwa ajili ya ahadi hii kutimizwa, na Mungu aliitimiza katika kipindi ambapo hali zote zilikuwa sahihi.
 
Na tunaweza kumshukuru Mungu bila kukoma kwa kufanya hivyo kwa ajili yetu (II Wakorintho 4:15).
 
Mungu anamsaidia yule anayetaka kumsaidia. Alimpenda zaidi Yakobo kuliko Esau licha ya kwamba walikuwa mapacha. Alimkubali zaidi Abeli kuliko Kaini watoto wa wazazi wetu wa kwanza Adamu na Hawa. Alimchagua Nuhu peke yake miongoni mwa mamilioni ya watu wengine ambao angeweza pia kuwachagua. Ibrahimu alikuwa mpagani; lakini, akiwa na umri wa miaka 70, bado Mungu akamchagua yeye na kumbariki.
 
Mungu anapokuchagua kufanya kazi yake haijalishi wewe ni nani au unafanya nini, usifikirie mara mbili, fanya kazi hiyo mara moja.
 
Ahadi nyingi zinazohubiriwa na baadhi ya wachungaji si ahadi za kweli. Ahadi za Mungu ni ahadi za kweli, zenye vipengele ndani yake, ambazo hutimia baada ya vipengele vyote kutimia.
 
Maombi yako yasipojibiwa usikate tamaa, Mungu alishakusikia na tayari alishaandaa malaika wa kukuletea jibu. Jibu wakati mwingine huchelewa kufika kwa sababu ya nguvu za giza. Usiwe na haraka, muda wako ukifika utajibiwa.

Dawa ya Uchawi ni Wema

Wema

237. Dawa ya uchawi ni wema. Ingia ndani ya kichwa chako kuujua ukweli.
 
Mpende adui yako ili aone aibu ya kukufanyia ubaya. Huo ndiyo ukweli. Tumia akili yako kuujua ukweli.
 
Mwaka 1922 katika Kisiwa cha Kaguru, Kijiji cha Bugwema, Kata ya Murangi, Tarafa ya Nyanja (Majita), Wilaya ya Musoma Vijijini, Mkoa wa Mara, aliishi dada mmoja mwema sana. Jina lake aliitwa Nyabujoli Manani. Dada huyu alipendwa sana na idadi kubwa ya watu hapo kijijini, na hata katika vijiji vingine vya jirani.
 
Jirani na nyumba aliyoishi Nyabujoli aliishi bibi mmoja mchawi aliyeshindikana Bugwema nzima. Bibi huyu alikuwa akiroga kwa kushirikiana na mwanaye aliyekuwa akiishi naye. Mwanaye huyo hakuwa na mke. Pamoja na kwamba alikuwa mchawi yule bibi alimpenda sana Nyabujoli, sana sana kutokana na upendo na wema wake kwake na kwa wengine. Mara nyingi Nyabujoli alimfanyia kazi yule bibi; kama vile kumtekea maji, kumpikia, kumfulia, na kumsafishia nyumba, pasi na kuombwa.
 
Yule kijana, mtoto wa yule bibi, naye alimpenda sana Nyabujoli. Alimpenda kiasi cha kutaka kumuoa. Lakini Nyabujoli hakuwa tayari kuolewa naye.
 
Yule kijana alipoona imeshindikana alimshauri mama yake wamchukue Nyabujoli kichawi ili amuoe akiwa msukule. Lakini bibi, kutokana na wema wa Nyabujoli, akakataa katakata Nyabujoli kuchukuliwa kichawi na kuolewa kwa nguvu.
 
Jitihada za kumuoa kihalali ziliposhindikana yule kijana alilazimika kumchukua Nyabujoli kichawi, kwa kutumia mamba wawili aliokuwa akiwafuga yeye na wazazi wake. Mama yake kusikia hivyo akatishia kumshtaki mwanaye katika baraza la wanangwa, lakini kijana hakumsikiliza mama yake. Hivyo, akaendelea na harakati zake za kichawi dhidi ya Nyabujoli.
 
Siku mbili au tatu baada ya hapo yule kijana alidhamiria hasa kumuoa Nyabujoli kwa namna tofauti kabisa na ilivyozoeleka. Jioni moja, alipotoka ziwani kuvua samaki na kuogelea, aliingia chumbani mwake na kujifungia humo. Mama yake alikuwa msibani katika kijiji cha jirani na alitarajia kurejea kesho yake.
 
Chini ya uvungu wa kitanda chake kulikuwa na mamba wakubwa wawili. Mamba hao, waliokuwa wamekuja kula kutokea katika maskani yao katikati ya kisiwa cha Kaguru na kisiwa cha Nyamasange, aliwafuga toka wakiwa mijusi hadi wakawa mamba wakubwa kabisa kwa kuwachanja kwa dawa za kichawi.
 
Kwa ishara yule kijana aliwaita wale mamba na kuwatayarisha kwa ajili ya tambiko la kumroga Nyabujoli; ili baadaye, kesho yake asubuhi, aweze kumchukua katika mazingira ya kutatanisha. Alivaa kaniki kisha akachukua mikoba yake yote ya kichawi, kisha akachukua punje za mahindi alizozihesabu hadi kufikia 108. Yote haya ni kwa mujibu wa kijana mwenyewe alipoitwa kwenye baraza la wanangwa kwa ajili ya mahojiano na kukiri makosa yake.
 
Wale mamba wakimwangalia kwa utulivu, yule kijana alitamka sentensi fulani nzito katika lugha ya kichawi mara 108: “Om ah niti ya, Nyabujoli, lufu la suaha”, ambayo ni lugha ya Kibuda. Maneno hayo, katika hali ya kawaida, huweza kumgeuza mtu nguruwe ndani ya siku saba.
 
Wakati akitamka maneno hayo yule kijana alikuwa akidondosha kitandani zile punje 108 za mahindi, moja baada ya nyingine, mpaka maneno yote 864 yalipotimia. Hapohapo Nyabujoli akiwa nyumbani kwao akatamani kwenda ziwani kesho yake asubuhi, kwa ajili ya kuosha vyombo walivyovitumia usiku.
 
Kabla mama yake hajarudi kutoka msibani, yule kijana alitoka nje na kumwita binti wa jirani aliyekuwa akiroga naye na aliyekuwa rafiki mnafiki wa Nyabujoli. Kisha alimpa yule binti dawa ya unga ili kesho yake asubuhi aende akamguse Nyabujoli begani, kirafiki, nyumbani kwao, kisha arudi upesi ili ampe dawa nyingine ya kumuondolea uchawi.
 
Yule binti alivyomgusa tu Nyabujoli begani, kesho yake asubuhi, hapohapo Nyabujoli aliingia ndani akiwa amevaa kaniki na kuchukua vyombo ili awahi ziwani kuvisafisha. Wakati Nyabujoli akielekea ziwani, yule binti alirudi haraka kwa yule kijana ili wamalizie uchawi kabla ya saa sita mchana.
 
Harakaharaka waliwatoa wale mamba wawili na kutembea nao kuelekea ziwani huku wamewashika mikia ili watembee kwa urahisi. Walipofika ziwani, wale wachawi waliwaruhusu mamba kuingia majini; nao mamba wakaogelea kwa fujo na kasi kubwa, kuelekea mahali alipokuwa Nyabujoli.
 
Nyabujoli akiwa peke yake ziwani, isipokuwa mzee mmoja aliyekuwa akipita kwa mbali, aliingia ndani ya maji ili ateke maji masafi zaidi kwa ajili ya kusuuzia vyombo. Lakini ghafla, kabla hajachota maji ya kutosha katika ndoo, waliibuka mamba wawili wakubwa. Mmoja alimmeza Nyabujoli, miguu chini kichwa juu, kiwiliwili kikiwa ndani ya mamba lakini kifua na kichwa vikiwa nje, kwa fujo na kutokomea naye ziwani, huku yule mwingine akiwalinda wote na kumsindikiza mwenzake.
 
Yule mzee aliyekuwa akipita kwa mbali aliushuhudia mkasa wote kwa macho yake. Kuona hivyo akakimbia hadi kijijini na kutoa taarifa kwa watu wote, kwamba Nyabujoli alimezwa na mamba.
 
Mamba walizunguka kisiwa na kwenda mbali zaidi kama vile wanakwenda Uganda lakini wakapumzika katika kichaka cha magugu maji (‘olutende’), ambapo kumbe ndipo yalipokuwa maskani ya mamba wale pamoja na mamba wengine zaidi ya kumi waliokuwa wakifugwa na baba yake yule kijana. Mamba aliyemmeza Nyabujoli alimtapika na wakakaa naye hapo hadi usiku, ambapo mamba alimmeza tena Nyabujoli, na safari ya kuelekea kwa yule kijana mchawi ikaendelea.
 
Katika upande mwingine wa kisiwa yule kijana na yule binti walikuwa wakisubiri. Mamba walipofika, yule aliyemmeza Nyabujoli alimtapika. Nyabujoli alikuwa amechoka sana. Hata hivyo, walimkokota hivyohivyo hadi nyumbani kwao na yule kijana ambapo, kwa bahati mbaya sana walikuta mama yake amesharejea kutoka msibani. Bibi kuona hivyo, alivyoona ni Nyabujoli, palepale alimwambia mwanaye amrudishe mtoto wa watu. Kijana alikataa kwa nguvu zake zote. Lakini mama akazidi kukasirika na kutishia kumshtaki katika serikali ya mtemi.
 
Nyabujoli aliingizwa ndani, akapewa chakula, akanyweshwa na kuchanjwa dawa za kumfanya msukule; huku wale mamba nao wakipewa chakula na kuondoka kuelekea kwenye kichaka cha magugu maji, walipoishi na wenzao.
 
Kifo cha kimazingara cha Nyabujoli ulikuwa msiba mkubwa sana kijijini Bugwema. Asilimia kubwa ya watu walimlilia sana Nyabujoli. Kwani hakustahili kifo cha namna ile.
 
Hata hivyo, watu wakiwa msibani siku ya pili ya matanga, saa tisa usiku, nyumbani kwao Nyabujoli, kuna jambo la ajabu sana lilitokea. Mamba wawili, akiwemo yule aliyemmeza Nyabujoli ziwani, mmoja wao alimtapika Nyabujoli. Kisha Nyabujoli, akionekana kuwa na akili punguani lakini akionekana kuchoka, alitembea kwa kunyata hadi dirishani kwa mdogo wake na kumwita ili amfungulie dirisha. Alikuwa akihitaji chakula.
 
Wanaume kama hamsini hivi walikuwa wamelala nje, huku wanawake wengi pia wakiwa wamelala ndani ya nyumba tatu za nyasi.
 
Mdogo wake alivyopiga kelele kwa kumwona Nyabujoli, Nyabujoli alikimbia lakini akamezwa tena na mamba na kutokomea majini.
 
Kuona hivyo watu wakaamini kumbe Nyabujoli alichukuliwa kichawi. Hivyo, harakati kamambe zikaanza hapohapo kumrudisha akiwa hai.
 
Nyumbani kwa yule bibi mchawi hakukukalika. Bibi alizidi kumsisitiza mwanaye amrudishe Nyabujoli nyumbani kwao. La sivyo angemripoti serikalini na serikali ingemfungulia mashtaka.
 
Jitihada za bibi zilipoonekana kushindikana, alifunga safari hadi nyumbani kwao Nyabujoli. Alikuwa na lengo la kuongea na Mkwaji, mama yake Nyabujoli, lakini roho yake ikasita; hivyo akaamua kumwambia jirani, rafiki yake Mkwaji, kuwa wasiendelee kuomboleza kifo cha binti yao mpendwa, kwani Nyabujoli waliyemlilia alikuwa nyumbani kwake kama msukule wa mtoto wake.
 
Watu kusikia vile wakawa na hamu ya kumwona Nyabujoli akiwa hai. Siku nne baada ya Nyabujoli kumezwa na mamba, yule bibi mchawi alichukua baadhi ya watu usiku akawapa dawa na kuwaomba awapeleke wakamwone Nyabujoli.
 
Walipofika nyumbani kwa bibi, majira ya saa tatu hivi za usiku, wale watu walishuhudia mamba akimtapika Nyabujoli na kukimbia kurudi katika kichaka cha magugu maji walikotokea.
 
Nyabujoli alipotaka kukimbia kuwafuata mamba walimdaka kwa nguvu na kumbeba juujuu hadi nyumbani kwa yule bibi, huku Nyabujoli akipiga kelele akitaka aachiwe, ambapo kijana alikuwa akitayarisha chakula kwa ajili ya mamba na kwa ajili ya Nyabujoli.
 
Kijana alipotaka kuleta purukushani alidakwa kwa mikono ya watu wenye nguvu kisha akalazimishwa kumpa dawa Nyabujoli, kiuasumu cha dawa za misukule, ili arudie hali yake aliyokuwa nayo mwanzo kabisa kabla ya kumezwa na mamba.
 
Jitihada za bibi na wale watu aliowapa dawa ya kumwona Nyabujoli zilizaa matunda. Kijana alisalimu amri na kumrudisha Nyabujoli katika hali yake ya kawaida.
 
Nyabujoli alivyoonekana kwao watu wote waliamka na kupiga kelele. Nyabujoli naye alipiga kelele. Aliwahurumia waombolezaji wa msiba wake ambao bado walikuwa wengi, pamoja na kwamba matanga yalishavunjwa.
 
Kulipopambazuka, kesho yake, watu waliyaona waziwazi majeraha ya Nyabujoli katika sehemu mbalimbali za mwili wake. Alikuwa na majeraha mgongoni, kwenye mabega na kwenya mbavu, na sikio lake la kulia lilinyofolewa katika harakati za kumezwa na kutapikwa na mamba.
 
Baadaye Nyabujoli aliolewa na mvuvi maarufu wa Butimba, Mzee Bwire Mtakama Machumu Makunja, aliyekuwa kaka yake mtoto wa mama yake mkubwa, baba yake bibi yangu Martha Maregesi, lakini wakaachana baada ya ukoo kutengua ndoa yao; na akarudi Chiamato, Ukerewe; ambapo alifariki, akiwa mzee, mwaka 1978, bila kurogeka.
 
Wema, ukweli, upendo, furaha, amani, uvumilivu, fadhili, uaminifu, na imani vitakuweka huru dhidi ya uchawi. Ukiwa mwema mchawi ataona aibu kukuroga, hivyo kupelekea asikuroge kabisa, au hata akikuroga usirogeke; ukiwa mkweli juu ya ubaya wake kwake atakuogopa. Ukiwa mwaminifu, mvumilivu na mwenye moyo wa kusaidia watu atakuheshimu; na ukiwa na imani hatakuona.
 
“Zingatia jambo moja muhimu kuwa hatua ya kwanza ya mtu kudhurika inaanzia kwenye hofu ambayo hukuzwa na mawazo yake mweyewe. Ni mawazo yanayompa mhusika shaka juu ya matendo yake binafsi ayafanyayo mbele ya wenzake. Atendaye wema anajiamini zaidi moyoni kuliko atendaye mabaya. Huu ni ukweli.
 
Siku zote mtu mwenye upendo hawezi kuhofu kutendewa mabaya na watu aliowatendea wema na kuwapenda. Kuwa na mawazo hayo pekee huweka kinga thabiti ya mwili kukabili nguvu zenye asili mbaya zinazoelekezwa kwake, kwa vile moyo na fikra huwa hazihukumu kwa matendo na hivyo kuondoa hofu ya kulipwa mabaya.” –Mzizi Mkavu
 
Wema ulimponya Nyabujoli dhidi ya uchawi. Alimezwa na mamba lakini hakufanywa msukule. Wema huohuo utatuponya sisi dhidi ya uchawi.

Mjinga au Mpumbavu

Mjinga

Ukitaka kufanikiwa katika maisha yako kuwa tayari kuitwa mjinga au mpumbavu.
 
Mungu hutumia watu ‘wajinga’ na ‘wapumbavu’ kufanya mambo makubwa katika maisha yao na ya watu wengine. Katika Biblia, Musa aliitwa mjinga alipokiuka amri ya Farao ya kuendelea kuwafanya watumwa wana wa Israeli nchini Misri; Nuhu aliitwa mpumbavu alipohubiri kwa miaka mia kuhusu gharika, katika kipindi ambacho watu hawakujua mvua ni nini; Daudi aliitwa mjinga alipojitolea kupambana na Goliati bonge la mtu, shujaa wa Gathi; Yusufu aliitwa mjinga alipokataa kulala na mke wa bosi wake, baada ya kuwa ameuzwa na nduguze kama mtumwa nchini Misri; Abrahamu aliitwa mjinga alipoamua kuhama nchi aliyoipenda na kwenda katika nchi ya ahadi, eti kwa sababu Mungu alimwambia kufanya hivyo; Yesu aliitwa mjinga mpaka akasulubiwa aliposema yeye ni Mfalme na Mwana wa Mungu.
 
Lakini Musa alitenganisha Bahari ya Shamu na kuwapeleka Waisraeli katika nchi ya ahadi, ambako aliwakomboa kutoka utumwani. Nuhu aliokoa dunia. Daudi alimshinda Goliati. Yusufu aliokoa familia yake kutokana na njaa. Abrahamu alikuwa baba wa imani. Yesu aliyashinda mauti.
 
Wakati mwingine tunatakiwa kufanya mambo makubwa kulingana na jinsi Roho Mtakatifu anavyotutuma, bila kujali watu au dunia itasemaje.

Ndege ya Shirika la Ndege la Tailandi

Thai Airways

Ndege ya Shirika la Ndege la Tailandi, Thai Airways, Airbus A330-321, iliyombeba Kiongozi wa Kanda ya Asia-Australia ya Tume ya Dunia Meja Jenerali U Nanda wa Bama, kutoka Bangkok mpaka Amsterdam na kutoka Amsterdam mpaka Bangkok; kwenda na kutoka Copenhagen katika Kikao cha Dharura cha Tume ya Dunia ya Kudhibiti Madawa ya Kulevya.
 
Kwa sababu ya umbali na kwa sababu ya tofauti ya kanda za saa za kanda sita za Tume ya Dunia ya Kudhibiti Madawa ya Kulevya (WODEC), Murillo Montana na U Nanda walipewa kipaumbele cha kwanza na Ofisi ya Tume ya Oslo wakati wa kutuma faksi za makamishna za wito wa Copenhagen.
 
Faksi za Mafuru, Cashman, Kashoggi na Ortega zilitumwa saa nane mchana wa Jumatano. Za Montana na Nanda zilitumwa saa saba mchana, ili ya Montana ifike saa moja asubuhi (Jumatano) na ya Nanda ifike saa kumi na mbili na nusu jioni (Jumatano hiyohiyo), ili wachukue ndege haraka kuwahi kikao Alhamisi saa 11:30 juu ya alama alasiri.
 
Kiongozi wa Kanda ya Asia-Australia ya Tume ya Dunia Kamishna Meja Jenerali U Nanda wa Bama (msaliti wa KGB katika miaka ya sitini na mpiganaji namba moja wa vita dhidi ya madawa ya kulevya kwa sababu ya watoto wake wapendwa Ma Nang Nyi na Ko San Pe); akiwa amepumzika nyumbani kwake Rangoon, Bama, baada ya mazoezi ya jioni Jumatano moja tulivu, Saw Saya – Mkurugenzi wa Sekretarieti ya Kanda ya Asia-Australia ya Tume ya Dunia – alikaribishwa katika chumba cha wageni cha nyumba ya kamishna na kuongea na mke wa kamishna Aung Phyu, kabla ya kuongea na kamishna mwenyewe.
 
Saya alimletea kamishna faksi ya wito na tiketi ya ndege ya Copenhagen, ambapo saa 1:45 jioni aliondoka kuelekea Denmaki.
 
Kiongozi wa Kanda ya Ulaya ya Tume ya Dunia Miranda Cashman OBE, ndiye aliyekuwa wa kwanza kufika Copenhagen katika Kikao cha Dharura cha Tume ya Dunia ya Kudhibiti Madawa ya Kulevya. Alifika saa 6:50 mchana na BA kutokea London, Uingereza. U Nanda alikuwa wa mwisho kufika Copenhagen. Alifika saa 11:20 alasiri na KLM kutokea Amsterdam, hivyo akachelewa kikao.

Heshima Hujengwa kwa Hekima

Heshima

Ukitaka watu wakuheshimu usitumie mabavu. Tumia hekima. Maana, watu hawaheshimu wewe ni nani au unatoka wapi, wanaheshimu nguvu ya matendo yako. Kama una tatizo na mtu usichukue uamuzi wa haraka. Ongea na watu kupata hekima.