Skip to content

Jaguar XJS

Jaguar

Jaguar XJS ya mpelelezi maarufu wa Tume ya Dunia Frederik Mogens, gari la kifahari lililotumiwa na Mogens ‘kumteka’ nyara Radia Hosni, lililotumiwa na Vijana wa Tume kuteketeza makao makuu ya Kolonia Santita ya Copenhagen.

Mungu ni Mkuu

Mungu ni Mkuu.jpg

234. Mungu ni mkuu na ana haki ya kufanya lolote analotaka kufanya. Huu utakuwa ni udhalimu isipokuwa kwa ukweli mmoja tu kwamba kila jambo analofanya Mungu hata liwe baya au zuri au kubwa au dogo kiasi gani, limehamasishwa na upendo mkuu na wa ajabu sana ndani yake. Hata majaribu yetu ni matendo makuu ya upendo, kama ilivyokuwa kwa Ayubu au kama inavyooneshwa katika Waebrania 12:5-11. Kwa sababu ya upendo alionao kwetu Mungu ataruhusu majaribu yatupate, kwa sababu bila majaribu hayo hatutakamilika kama anavyotaka tukamilike.

Tulipokuwa watoto tuliadabishwa na wazazi wetu; mara ngapi tumewashukuru wazazi wetu kwa upendo waliotuonyesha? Kama wazazi, tumewaadabisha watoto wetu; mara ngapi wametushukuru kwa adhabu tulizowapa? Inawezekana kabisa kuwa hawajawahi kutushukuru, lakini adhabu tunazowapa zinalenga waishi katika maadili tunayotaka waishi; na inawezekana kabisa kuwa hatujawahi kuwashukuru wazazi wetu, lakini adhabu walizotupa zililenga tuishi katika maadili waliyotaka tuishi.

Tunawaadhibu watoto wetu kutokana na upendo au chuki? Bila shaka tunawaadhibu kutokana na upendo. Hivyo kwa nini wasitushukuru kwa adhabu tunazowapa? Kwa sababu kwa sasa hawawezi kuona au kuamini ni kiasi gani tunawapenda, lakini baadaye wataona na wataamini.

Kwa watoto au vijana ambao bado hawajakomaa ni sifa bainifu kwao kutokuona picha kubwa ya mambo ya mbeleni, isipokuwa ile tu iliyoko moja kwa moja mbele yao kwa wakati huo. Katika nyakati za majaribu sisi si watoto, kwa maana ya kiroho.

Amargura, San Ángel, Álvaro Óbregon, Mexico City

Amargura

Amargura, San Ángel, Álvaro Óbregon, Mexico City, Meksiko. Makao Makuu ya Kolonia Santita katika kiwanda cha Dongyang Pharmaceutical S.A de C.V. cha Mexico City, kilichomilikiwa na Li Dongyang.

Mungu Hatatusaidia Kwa Jambo Lolote Lile Analoona Halina Manufaa Kwa Wokovu Wetu

Mungu Anatupenda

233. Mungu hatatusaidia kwa jambo lolote lile analoona halina manufaa kwa wokovu wetu. Atafanya kila linalowezekana ili tuishi kama anavyoishi yeye, na kama itamlazimu kutupa taabu za kila aina maishani, atafanya hivyo kwa sababu anatupenda.
 
Mungu yuko na sisi bado katika kiganja cha mkono wake, bado sisi ni hazina yake maalumu, bado sisi ni segula, lakini hilo halimzuii kutuadabisha tunapokwenda kinyume na mapenzi yake. Mungu anajua jinsi ya kuzalisha watoto bora, na wakati mwingine adhabu kali zaidi huzalisha matokeo ambayo ni bora zaidi. Kama anaona yule aliyepewa adhabu atashirikiana naye na atajifunza jambo kutokana na adhabu hiyo, yuko tayari kuishi naye.

Kiongozi Aliyeteuliwa na Mungu

Kiongozi

 232. Kiongozi aliyeteuliwa na Mungu lazima aishi, afanye kazi, na atawale kulingana na jinsi alivyopangiwa na Mungu. Majukumu yake yatakuwa na changamoto nyingi, lakini changamoto hizo hazitamchanganya, kutokana na mambo kuwa mengi kichwani mwake. Wala ofisi yake haitamchanganya akili, kwa sababu Mungu ameshaiweka wakfu. Licha ya kuwa na nguvu kubwa ya kimadaraka atawatumikia watu kwa unyenyekevu, kuonyesha kuwa hakuna mamlaka ya matusi katika uendeshaji wa majukumu yake. Atafaa katika maeneo yote ya maisha.

Kiongozi bora hana upendeleo. Kwa maskini yupo, kwa matajiri yupo, kwa wanyonge yupo, kwa wababe yupo, kwa haki za wanawake yupo, kwa haki za watoto yupo, kwa wafanyabiashara yupo, kwa wafugaji yupo, kwa wakulima yupo, kwa wafanyakazi yupo. Hatapendelea upande wowote.

Kama wana wa wafalme wanavyotayarishwa kuwa viongozi baadaye, ndivyo Mungu anavyomtayarisha mtu kuwa kiongozi baadaye.

 

Simama Nyuma ya Maneno Yako

Simama

Ukifanya maamuzi kubaliana na matatizo yake yote. Fanya kile ulichosema utafanya, hata kama sehemu ya kile ulichosema utafanya uliinukuu kutoka kwa wengine, hata kama watu hawatakubaliana na wewe.
 
Simama nyuma ya maneno uliyoyasema mara mbili: kichwani na mdomoni mwako. Simama nyuma ya maneno uliyoyasema kwa hekima. Usiyumbe hata mambo yatakapokwenda segemnege.
 
Ukila kiapo fanya kile ulichoahidi katika kiapo, si kinyume chake hata kidogo, hata kama dunia haitakubaliana na wewe.

Vesterbrogade, Vesterbro, Copenhagen

Vesterbrogade

Vesterbrogade, Vesterbro, Copenhagen, Denmaki. Makao Makuu ya Tume ya Dunia ya Kudhibiti Madawa ya Kulevya (WODEC) na Mamlaka ya Kudhibiti Madawa ya Kulevya na Ugaidi wa Kimataifa Duniani (WODEA).
 
Kuzunguka jengo la WODEC na mitaa yote ya jirani na WODEA kama Absalongade, Vaerdamesvej na mtaa wa makahaba wa Istedgade, Kolonia Santita walishatapakaa wakijitahidi kwa mbinu zao zote kujua nini kilifanyika katika chumba cha usalama cha CUTD.
 
Kolonia Santita walijua mienendo karibu yote ya wajumbe wa Kikao cha Dharura, na watumishi wengine wa Tume ya Dunia, kama malazi, mizunguko yao ya hapa na pale mpaka taratibu za usafiri za makamishna wa tume. Ujasusi huo uliwaletea Vijana wa Tume matatizo makubwa.

Msaidie Katika Mungu

Msaada

231. Mtu akikuomba msaada, mpe Mungu amsaidie.

Mtu akikuomba msaada, lakini una mashaka naye, hata kama huna mashaka naye, na una uwezo wa kumsaidia, usimsaidie wewe, mpe Mungu amsaidie, mpe kwa niaba ya Mungu. Uombee kimoyomoyo au vyovyote vile msaada huo kabla ya kumpa. Mungu mwenyewe atakuongoza ili umpe au usimpe. Kwani huyo anayekuomba anaweza kuwa malaika na anaweza kuwa Shetani hali kadhalika.

Mtu akikuomba msaada msaidie katika Mungu.

Zona Rosa, Juárez, Mexico City

Zona Rosa

Zona Rosa, Juárez, Mexico City, ndipo yalipo Makao Makuu ya Tume ya Dunia ya Kudhibiti Madawa ya Kulevya nchini Meksiko na katika nchi za Latino.
 
Zona Rosa (Kanda ya Pinki) ndipo shughuli zote za Tume ya Dunia ya Kudhibiti Madawa ya Kulevya jijini Mexico City zinapofanyika, na ndipo ofisi ya Kamishna wa Kanda ya Amerika ya Kaskazini ya Tume ya Dunia Profesa Randall Buchanan Ortega ilipo. Ni kitongoji cha matajiri na ofisi (zikiwemo ofisi za kimataifa) magharibi mwa kitovu cha kihistoria cha Mexico City cha Centro Histórico. Hujulikana kwa kuwa na raia wengi wa Korea, kwa maduka, kwa starehe na kwa mashoga, mitaa yake mingi ikiwa na majina ya heshima ya miji ya bara la Ulaya.
 
WODEC Mexico City (Ofisi ya Tume ya Dunia) iko katika kona ya kusini ya Zona Rosa, karibu na Kituo cha Metro cha Insurgentes, na Barabara Kuu ya Chapultepec. Zona Rosa ni sawa na Posta Mpya kwa Dar es Salaam hapa kwetu Tanzania.

Simama Juu ya Mabega ya Mapandikizi ya Watu

Macho ya Tai

Msamaha si kwa ajili ya watu wenye mabawa ya kuku, ni kwa ajili ya watu wenye macho ya tai.
 
Macho ya tai yana nguvu mara nne zaidi ya macho ya mwanadamu. Tai ana uwezo wa kuona hadi umbali wa kilometa themanini bila matatizo yoyote. Ana uwezo wa kuruka hadi futi elfu kumi, na ana uwezo wa kukimbia hadi mwendokasi wa kilometa mia moja na ishirini kwa saa.
 
Kihekima, wale tu wanaoweza kuona mbali kama tai ndiyo watakaouweza msamaha. Lakini wale wenye mabawa ya kuku, wale ambao hawawezi kuruka wala kuona mbali, watapata taabu sana kuijua radhi. Kwa hiyo, wanapaswa kukua. Ukiwa mnyenyekevu wa moyo hutamchukia adui yako.
 
Msamaha si jambo dogo. Watu wadogo, watu wenye uwezo mdogo wa kufikiri, hawawezi kupambana na changamoto za msamaha. Msamaha ni kwa ajili ya watu wenye macho kama ya tai wanaoweza kuona mbali ambao wako tayari kushindwa vita ili washinde vita.
 
Hewa inaingia ndani ya mapafu na kutoka; chakula kinaingia ndani ya mwili na kutoka; mwanamasumbwi anapigana bila kugombana; injini ya gari haiwezi kusukuma gari mbele au nyuma bila kutoa hewa katika paipu ya ekzosi. Lakini kile kinachoingia moyoni mwako hakitoki! Maumivu yanapoingia ndani ya moyo yanapaswa kutoka nje kama yalivyoingia kwa sababu, yasipotoka yatatengeneza sumu ndani ya moyo wako na yatatengeneza sumu ndani ya roho yako pia.
 
Sumu hiyo itahatarisha safari yako ya mbinguni na Mungu hatakusamehe tena. Badala ya yule aliyekukosea kuumia, utaumia wewe uliyekosewa. Yesu anaposema samehe saba mara sabini hatanii. Usiposamehe, hutasamehewa.